Anunțuri

Invitație de participare

Achizitia programului informatics- soft pentru digitalizarea documentelor arhivate, in scopul implementarii proiectului POCU” Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, cod SMIS 128533. Vă rugăm să